Jakostní zásobníky na písek či sůl Vám usnadní uklid

firemního areálu

Posted on 15/05/2018 1:48pm

Všichni majitele obchodů a ostatních podniků můžou konstatovat
uvědomují, že vedení vlastního byznysu není procházka růžovou zahradou
záležitost. Chytrý majitel jakékoliv firmy musí pečovat o své
pracovníky, zajišťovat chod společnosti, získávat nové zákazníky a
spolupracovníky|vyhledávat nové zákazníky, dodavatele a přiležitosti pro
růst, a v neposlední řadě starat se firemní areál.
Firemní areál byl sice zmíněn jako poslední, ale jeho údržba
patří k nejdůležitějším povinnostem
manažera každého obchodu, restauraci či továrny.Areál je totiž nejlepší vizitkou firmy.
Zanedbaný pozemek|Zanedbané parkoviště, rozbitá dráha či
zarostlý trávník u vchodu do budovy svědčí o tom, že firma není
moc seriózní a spolehlivá. Péče o firemní areál má sloužit rovněž k zajištění bezpečnosti její
zákazníků. Jde tady hlavně o správné vyznačení
parkovišť a údržbu dojezdových cest. Je to hrozně důležité obzvlášť
v zimě. Nepříznivé podmínky, sníh, mlha, nízké teploty a námraza na vozovce
tyto faktory vážně ztěžují bezpečné parkování a zvyšují riziko nehody při cestě autem|vážně snižuje
tyto faktory mají velký vliv na bezpečnost při řízení
aut. A proto provozovatel společnosti měl by zajistit
správnou zimní údržbu všech dopravních a parkovacích ploch ve firemním areálu. Její základem jsou samozřejmě
jakostní rozmrazovací prostředky, takové jako posypová sůl. Posypová sůl, čili
chlorid sodný, pomáhá rozpouštět a
uvolňovat ledové nánosy či uježděný sníh z vozovek a parkovišť. Díky ní zimní údržba firemních
areálů je mnohem jednodušší – používání chloridu sodného zabraňuje
usazování sněhu či namrzání vozovky. Dalším materiálem, který se běžně
při zimní údržbě silnic, dálnic či parkovišť
je obyčejný písek. Písek pomáhá zvýšit adheze mezi pneumatikami aut a povrchem silnice
či mezi podrážkou bot
toalet
Author: art.widi.pl
Source: http://art.widi.pl

chodce a chodníkem. Odborníci považují|Mnoho
lidí považuje písek za lepší prostředek pro zimní
údržbu dopravních ploch, protože je ekologický a neškodný pro životní
prostředí. Chlorid sodný totiž znečisťuje vodu a půdu, škodí rostlinám, poškozuje tlapky psů a
koček a oblečení jejich majitelů.
Bez ohledu na to, který ze dvou zmíněných prostředků budeme používat pro údržbu
dopravních ploch v naší firmě, měli bychom se pořádně připravit na zimu
a objednat větší zásobu písku či posypové soli. Naštěsní dnes můžeme to
udělat pomocí Internetu – v sítí existuje totiž mnoho prodejen, které se
zabývají dodáváním zboží tohoto druhu. Na internetových stránkách najdeme
také speciální nádrže na písek a sůl, které usnadní skladování těchto materiálů. Tyto
zásobníky jsou dostupné v různých objemech – od 50 do 300 kg.
Vyrábí se je z jakostního polyetylenu – tato látka zaručuje
trvalost a odolnost vůči nepříznivému počasí, nízkým teplotám a UV
záření, mrázu, sněhu, dešti a UV záření. Konstrukce
nádrží byla navržena tak Zásobníky byly navrženy tak, aby jejich transport
nedělal žádné problémy.Jsou lehké, odolné vůči mechanickým poškozením a snadno se přepravují
pomocí vyskozdvižného vozíku|lehké, přízpůsobené k manipulaci vysokozdvižným vozíkem a odolné
vůči mechanickým poškozením. Navíc zásobníky po vyprázdnění lze stohovat,
díky čemu jejich skladování zabírá malou plochu. Kromě vysoké jakosti výrobci
nádrži na písek či sůl kladou důraz na neotřelý design. Mobilní nádrže na
posypovou sůl se totiž umísťuje venku, na exponovaných místech, a proto jejich
estetický vzhled je velmi důležitý.

Tags: sok, firma, zákazník